osvedčenie Technická inšpekcia, a.s., ZZ - A - Aa, Ba
na činnost:
Revizny technik vyhradenych technických zariadení zdvíhacích podľa $ 16 vyhlášky č. 508/2009 Z. z
v rozsahu:
technické zariadenia skupina A: a - žeriavy a zdvíhadlá
technické zariadenia zdvíhacie skupina B:
a - žeriavy a zdvíhadlá s motorovým pohonom s nosnosťou do 1000 kg, s ľudským pohonom s nosnosťou od 1000 kg do 5000 kg a vrátky s motorovým pohonom

osvedčenie Technická inšpekcia, a.s., ZZ-A-Bh
na činnost:
A - Odborný pracovník vyhradených technických zariadení zdvíhacích podľa par. 16 ods. 1 vyhlášky č 718/2002 Z.z
v rozsahu:
technické zariadenia zdvíhacie skupina B: h - zvisle posuvné brány

oprávnenie Technická inšpekcia, a. s. - EZ - S,O(OU,R,M)-E1,A,B
na činnost:
s - odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení elektrických
o - oprava vyhradených technických zariadení elektrických v rozsahu:
OU oprava a údržba
R rekonštrukcia
M montáť do funkčného celku na mieste budúcej prevádzky
v rozsahu:
E1 - technické zariadenia elektrické bez obmedzenia napätia vrátane bleskozvodov
trieda objektov:
A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

oprávnenie Technická inšpekcia, a.s.-EZ-V-E4.1,A
na činnost:
V výroba vyhradených technických zariadení elektrických
v rozsahu:
E4.1 elektrické rzvádzače nn
triedy objektov:
A objekty bez nebezpečenstva výbuchu

osvedčenie Technická inšpekcia, a.s.-EZ-E-E1.0-A,B
na činnost:
E Elektrotechnik špecialista na vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok vyhradeného technického zariadenia elektrického podqa par. 24 ods. 2 vyhlášky č . 718/2002 Z.z.
v rozsahu:
e1.0 technikcé zariadenia elektrické bez obmedzenia napňtia vrátane bleskozvodov
triedy objektov:
A objekty bez nebezpečenstva výbuchu
B objekty s nebezpečenstvom výbuchu

osvedčenie Transfer Slovensko spol. s r. o.
Technika výcviku jednotlivcov na pracovisku.

osvedčenie Kredit
Lektorské spôsobilosti a moderovanie.

osvedčenie Ing. Michal INGELI
Bleskozvody PULSAR.

osvedčenie Inžinierstvo bezpečnosti technologických procesov "IB"
Tvorba zón v zmysle NV SR č. 393/2006 Z.z. a normy STN EN 60079-10.

osobitné oprávnenie AVALON Slovakia s. r.o.
Inštaláacia, oprava a kontrola elektrickej požiarnej signalizácie pre EPS COOPER FIRESYSTEM - MENVIER analógový systém DF 6000/6100/61002.

osvedčenie TIMUS SAFETY s.r.o.
Používanie prostriedkov osobného zabezpečenia pre práce vo výškach.

osobitné oprávnenie LITES-SLOVAKIA s.r.o.
Kontrola EPS LITES, Adresovateľný - analógový systém MHU 109, 110,111.


© Revel 2012